Ämneskollen📚🧮

Engelska

På engelsklektionerna under detta moment arbetar vi med några engelsktalande länder (England, Scotland, Ireland och U.S.A)
På lektionerna lyssnar vi på de olika dialekterna och eleverna får reflektera över livsvillkor och samhällsfrågor. Vi arbetar med  att lyssna, skriva och tala engelska. Eleverna diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelskan används. Dem ska kunna göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper kring landet.
Eleverna kommer att välja ett land där engelska används som första språk. De kommer att jämföra Sverige med det landet de väljer och leta efter skillnader och likheter.

 

Matte

Vi arbetar med kapitel 4 i matteboken som handlar om bråk och procent.
Eleverna har prov fredag 7:e februari och kapitel 4:1-4:5.
Filmerna finns att kolla på bloggen under matte videos.
Vi rekommenderar att eleverna tränar på multiplikationstabeller för att underlätta med att räkna matte.

Skridskor torsdag⛸ Simnings tisdag🏊🏼‍♀️

På torsdag 30/1 är det dags för skridskor på högstadiet! Nedan kommer info gällande elever i åk 7 kolla vad som gäller ditt barn! Vi mentorer informerar eleverna i klassrummet under mentorstiden måndag 27/1.
Alla elever behöver skridskor, hjälm, varma kläder och vantar. Om ni inte har egna skridskor så försök låna av någon ni känner. Skolan har också ett antal att kunna låna om det behövs.

Nedan hittar ni också info om simning tisdag v.6.


Vecka 5

VIKTIGA KOM-I-HÅG FÖR VECKA 5

Torsdag: Idrott i ishallen.

ÄMNESKOLLEN

Idrott och Hälsa. Alla elever på högstadiet ska på torsdag 30/1 åka skridskor i ishallen. Eleverna behöver skridskor, hjälm, varma kläder och vantar. Om ni inte har egna skridskor så försök låna av någon ni känner. Skolan har också ett antal att kunna låna om det behövs.

Hälsningar
Louise och Åsa.

SO. Åk 7 arbetar med samhällskunskap – Lag och rätt i SO. All lektionsplanering och allt lektionsinnehåll finns på Teams.

Prov åk 7 Onsdag 5/2

Vecka 4

7B Utvecklingssamtalen

Utvecklingssamtal VT20. 7B 

Onsdag 12/2 

Tid:

 

Med Louise

 

Med Rebecca

13.00 Leonardo Jim
13.15 Rafael Amanda
13.30 Melker Miles
13.45 Karim Sissla
14.00 Sofia Hugo
14.30 Stella Emily
14.45 William Oliver
15.00 Sami Viktor
15.15 Inez Claudia
15.30 Kasper Alexander

 

Måndag 17/2 

Tid:

 

Med Louise

 

 

13.00  Tindra  
13.30 Alvin  
14.00  Signe  
14.30  Ramazan  

VIKTIGA KOM-I-HÅG FÖR VECKAN

7B Idrott och Hälsa Kommer att spela badminton under nästa vecka.

7or I matematik arbetar vi just nu med Bråk, förlänga och förkorta, addera och subtrahera bråk.

Idrott åk 7a: Under vecka 3-5 kommer Daniel att vikariera för Åsa som är föräldraledig. Dessa veckor arbetar vi med lekar & spel med boll och Livräddning vid vatten. Vecka 5 kommer vi att åka skridskor så det är en bra idé att redan nu kolla att skridskorna och hjälm fortfarande passar 🌟

 

V.3

Hej!

Ny termin och ny vecka och vi lärare kommer att ta nytag med skolans mobilpolicy, alla elever måste lämna in mobiltelefonerna. Nu har vi problem med att en del elever kommer till skolan och säger att de ej har någon mobil, vi skulle vilja ha det bekräftat ifrån en förälder så att vi vet att det stämmer. För att förtydliga så samlar vi in telefonerna  för att fokusen på lektionstid ska vara på studiero och studiearbetet, inte chattar och mobilspel. 👾💬

Samtalsdagar kommer att vara den 13 februari och den 17 februari. Vi återkommer med tider, så håll utkik! 🍀

ÄMNESKOLLEN

NO

Eleverna i åk 7 har på torsdag prov på kapitel 3, värme. 🔥

MUSIK

Uppgiften bygga en del utav ”Beat it” i garageband ska vara klar till torsdag. Jag finns i musiksalen på eftermiddagarna om någon behöver hjälp med den! 🎵

MATTE

Vi arbetar med kapitel 4 bråk och procent, en ny terminsplanering finns uppe under fliken ”terminsplaneringar”. Det finns även en ny film under fliken ”matte-videos” som är väldigt bra att titta igenom, gärna ett par gånger.🤯😃👍🏼

IDROTT

Idrott åk 7a: Under vecka 3-5 kommer Daniel att vikariera för Åsa som är föräldraledig. Dessa veckor arbetar vi med lekar & spel med boll och Livräddning vid vatten. Vecka 5 kommer vi att åka skridskor så det är en bra idé att redan nu kolla att skridskorna och hjälm fortfarande passar 🌟

 

Information om tidigare slut av skoldag

Hej!

Hoppas att ni alla har haft em härlig julledighet. Snart är det dags för skolan igen. Vi startar med vanligt schema onsdag den 8 januari. Se till att börja vända tillbaka dygnet om det är så att du hamnat i ett riktigt jullovsmood 🤗🌟

För info:

Tisdag den 14 januari ska all personal på föreläsning på eftermiddagen och skoldagen kommer därför att avslutas 13.30.

Viktig information från barn- och ungdomsförvaltningschefen Susana Olsson Casas

Hej,

Jag skriver till er för att berätta att kommunen fått information om att flera av gårdarna på våra förskolor och skolor behöver åtgärdas. Detta på grund av att det vid provtagningar som kommunen gjort hittats förhöjda halter av arsenik i den bergskross som ligger på delar av gårdarna. Bergkross används vanligtvis på parkeringsplatser och inte i sandlådor. Totalt är det 3 förskolor och 9 grundskolor som är berörda.

Jag förstår att det kan väcka oro hos er när ni läser ordet arsenik, därför vill jag vara tydlig med att enligt den information vi hat fått från experter ska det inte innebära någon akut hälsofara för de barn eller vuxna som vistats på gårdarna. Men självklart kommer kommunen att vidta försiktighetsåtgärder och åtgärda de drabbade gårdarna omgående. Förskolorna Växthuset, Edda och Brage (vid paviljongerna) samt Sagaskolan (vid paviljongerna) kommer att vara först ut att åtgärdas, vilket kommer ske redan under julledigheterna. Vi har valt att prioritera förskolorna då små barn i större utsträckning kan få i sig bergskross via munnen.  Kommunen kommer att se till att övriga drabbade skolgårdar kommer att säkerställas så fort som möjligt. Kommunen kommer också att göra mätningar på andra platser som kan ha bergskross från samma täkt.

 Nedan hittar ni svar på några av de frågor som ni säkert har.
Mer information finns på sigtuna.se

 Vilka förskolor och skolor är det som har förhöjda arsenikhalter på gårdarna?
Kommunen har genomfört mätningar på samtliga kommunala förskolor och skolor som har bergskross på sina gårdar under denna höst. Prover har tagits på flera olika platser på samma gård. Samma gård har uppvisat olika värden, med i bedömningen som gjorts har man utgått från det högsta värdet på varje gård.

Följande förskolor och skolor har förhöjda halter av arsenik i den finkorniga bergskrossen på gården:

Förskolegårdar:

Växthuset
Edda
Brage, vid paviljongerna

Skolgårdar:
Centralskolan
Eddaskolan
Odensala skola
Galaxskolan
Råbergsskolan
S:t Per skola
S:ta  Gertrud
Sagaskolan
Skepptuna skola


Vad är faran med att det finns arsenik i marken?
Arsenik är ett grundämne som förekommer naturligt i berggrunden. Vid intag är arsenik giftigt för människor och djur. Faran kan uppstå om människa eller djur får i sig arsenik, i det här fallet genom att äta av bergskrossen på gårdarna.

Är det problem att vistas i byggnaderna som står på marken?

Nej det är det inte. Arsenik förångas inte och kan inte komma in i byggnaderna i form av ångor.

Vilka symptom ger Arsenik om man drabbas av för höga halter?

Arsenikförgiftning yttrar sig i magknip, diarréer och kräkningar.

Hur höga halter arsenik krävs för att det ska vara skadligt att få i sig?

När dosen är skadlig är beroende av bland annat kroppsvikt.
Antonios Georgelis, docent i miljötoxikologi som Sigtuna kommun haft kontakt med säger så här: ”Sett ur toxikologisk- och hälsosynvinkel är det relativt låga halter arsenik som barnen kan ha fått i sig.”

Vad är bergskross?
Det material som påvisats med förhöjda halter arsenik är det som ofta benämns som makadam. Det handlar alltså inte om jord eller sand i sandlådan.

Vilka åtgärder vidtas nu?
Det kommer att vidtas åtgärder på alla de gårdar som påvisats ha förhöjda halter arsenik, för att säkerställa att barnen inte kommer åt att äta av bergskrossen. Gårdarna på förskolorna kommer att säkerställas först.

Åtgärderna kan skilja sig lite åt från gård till gård. 

Om ni har frågor eller funderingar så kan ni läsa mer på sigtuna.se där kommunen samlat fler frågor och svar. 

https://www.sigtuna.se/nyheter/nyheter/2019-12-17-gardarna-pa-flera-forskolor-och-skolor-atgardas.html

För er som har barn på någon av de förskolor/skolor vars gårdar ska åtgärdas, så kommer respektive rektor att skicka ut mer information direkt till er.

Sista skoveckan..🌟

Måndag – Lektioner enligt schema

Tisdag – Skolinfo från MTR för samtliga klasser

Onsdag – Schemabrytande dag tillsammans med mentorer, eleverna går i skolan 8.30-14.00, skolpolisen besöker högstadiet

Torsdag – Julavslutning 8.30, se separat inlägg