Växelvis distansundervisning i åk 7 och 8

 

Växelvis distansundervisning i åk 7 och 8 

Eleverna i årskurs 7 och 8 har inlett vårterminen på distans i syfte att minska trängsel i skolans lokaler och för att ge skolorna tid att vidta ytterligare åtgärder för att minimera trängseln.  

Då smittspridningen fortfarande är stor i regionen har Barn- och ungdomsförvaltningen beslutat att eleverna i årskurs 7 och 8 kommer att ha växelvis distansundervisning med start måndag 25 januari och fem veckor framåt. Växelvis distansundervisning är sätt för eleverna att varannan vecka kunna komma till skolan, men samtidigt kunna undvika trängsel. Detta innebär att årskurs 7 och årskurs 8 växelvis kommer ha undervisning  på plats i skolan respektive på distans varannan vecka.  

Årskurs 7 kommer under vecka 4 ha undervisning på plats i skolan för att sedan ha distansundervisning under vecka 5. På motsvarande sätt kommer eleverna i årskurs 8 under vecka 4 ha distansundervisning och sen undervisning på plats i skolan under vecka 5. Detta fortsätter sedan enligt samma princip fram till sportlovet, alltså till och med 26 februari. Årskurs 9 fortsätter som de har gjort sedan terminsstarten med undervisning på plats i skolans lokaler.  

Beslutet gäller alltså från och med 25 januari till och med 26 februari. Vi kommer att återkomma med besked om hur undervisningen därefter kommer att bedrivas. 

Varje enskild rektor kommer att skicka ut information till er vårdnadshavare och till eleverna om  material och annan praktisk information om hur den växelvisa distansundervisningen ska gå till de kommande veckorna.   

Tillsammans hjälps vi åt att stoppa smittan och tillsammans gör vi det bästa av situationen som råder för både elever och lärare.  

Tack för er förståelse! 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *