Vecka 40

Måndag och Tisdag – Studiedagar, eleverna är lediga

Stort tack till alla er vårdnadshavare som har varit på skolan i veckan och deltagit på elevernas samtal. IUPerna ska ni nu kunna hitta på IST. Logga in via skolportalen.
Följ gärna elevernas arbete i Teams be dem visa och berätta vad de arbetar med i skolans olika ämnen. Det kan vara en bra inledning på helgen. Ett tips är att ta två eller tre ämnen som ni pratar om varje vecka. På så vis blir skolan mer levande hemma.

Matematik

Matematik

Förra veckan arbetade vi med addition, subtraktion, multiplikation och division med negativa tal. Eleverna har haft prov på första delen av kapitel 1.

Den här veckan har vi arbetat med potenser, multiplikation och division med potenser och kvadratrötter.

Om du vill stötta ditt barn i sin utveckling med matematik kan du påminna hen att filmerna som tillhör kapitlet finns både på Showbie och på Teams. Vi kommer att lägga ut uppgifter som tillhör kapitlet även på NOMP.

Engelska

Engelska

Den här veckan har eleverna arbetat med att bygga ordförråd genom att träna på att beskriva ord på engelska med hjälp av synonymer. Eleverna ska skriva ett brev som handlar om texten de har läst i klassen. Om du vill hjälpa ditt barn att komma igång finns allt under uppgifter på Teams. Uppgiften heter ”A Shovel With my Name On It”. Där finns det bifogat fil för texten, ord som vi har tränat på och en länk på en kort film som handlar om texten.

V41 kommer eleverna har prov på grammatik i engelska. För att kunna träna inför provet ska eleverna arbeta med Appen ”English Grammar Book”. Jag har skrivit ett inlägg på Teams under engelska vad eleverna ska träna på. Det kommer att fyllas på under veckan.

Det kan vara bra att ditt barn har en vana att gå in då och då på Appen och träna på olika delar av grammatik. Appen är uppbyggd med regler inom grammatik och övningar som tillhör de olika delar i engelska.

Idrott

Idrott och hälsa
I veckan har åk 8 skrivit prov om träning och hälsa. Vi kommer att bedöma resultatet och återkoppla i Teams. För er som behöver göra omprov eller var sjuka vid veckans tillfälle så är det första tillfället efter studiedagarna, dvs torsdag för 8A och fredag för 8B.
Vi kommer nu att börja med orientering from vecka 40. Vi startar med kartpromenad vecka 40. Träningsdagboken ska du fortsätta att fylla i vecka för vecka.

Info från kommunens grymma fältarbetare🍀

Fältarbetarna i Sigtuna kommun
Vi fältarbetare arbetar med att i ett tidigt stadie upptäcka samt förebygga att du som ungdom far illa, och för att skapa trygghet. Det innebär att vi arbetar uppsökande, främjande, förebyggande och relationsskapande. Vårt huvuduppdrag är att arbeta med dig som ungdom, utifrån dina behov och förutsättningar. Kontakten med oss bygger på frivillighet, förtroende och respekt.

Fältgruppen består av fyra stycken fältarbetare som är anställda under kultur-och fritidsförvaltningen. Vi arbetar med ungdomar som är mellan 11 till 19 år, som bor i kommunen.

Våra arbetstider är varierande dag- och kvällstid, både vardagar och helger. Då rör vi oss framförallt i de miljöer där ungdomarna befinner sig, exempelvis på skolorna, fritidsgårdar eller i utomhusmiljöer.
När vi är i skolorna så är det främst för att skapa goda relationer till och för att skapa trygghet för kommunens ungdomar. Utöver detta så besöker vi klasser för att presentera oss och har olika teman.
På kvällar och helger arbetar vi mera uppsökande och finns där ungdomarna befinner sig. Det kan vara t.ex. på fritidsgårdar och i olika utemiljöer. Detta för att finnas som hjälp för ungdomar men även för att se vilka generella behov det finns för att förbättra ungdomars situation i kommunen.

Samverkan
Samverkan är en viktig del av vårt arbete.
Utifrån individens behov av stöd kan vi slussa vidare ungdomen till andra aktörer som vi samarbetar med. Om ungdomen önskar kan vi finnas med som stöd så länge ungdomen vill. Vi samarbetar bland annat med skolan, fritidsgårdarna, väktare, ungdomsmottagningen, socialtjänsten, polisen, föräldrar och andra viktiga aktörer.

Kontaktuppgifter:
Telefon: 070-429 08 79

Mail: faltarbetarna@sigtuna.se

Facebook: @faltarnaSigtuna

Instagram: @faltarnasigtuna

Snapchat: faltarnasigtuna

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa
Vi har nu startat terminen med arbetsområde Träning och hälsa. Nästa vecka kommer eleverna ha ett prov på det vi jobbat med. För att vara väl förberedd behöver du känna dig säker på begreppen och kunna svara på frågorna i häftet.
Ni kan kolla igenom träningsdagboken hemma. Den ska fyllas när man gjort någon fysisk aktivitet.