Ang fredagens After School

Hej alla elever & föräldrar!

Tyvärr är det många som inte kan delta i vårt tilltänkta After School-evenemang, vi ha därför bestämt att ställa in. Vi hoppas på att ordna en trevlig sammankomst i vår istället.

Med vänlig hälsning

Föräldrasamrådet

V.11

Hej!

På fredag är det After school som arrangeras av föräldrarådsrepresanteter. Här är inbjudan: http://höjdarna06.se/2020/02/19/inbjudan-after-school/ ett väldigt trevligt initiativ som vi hoppas att så många som möjligt kan komma på!🍀

Veckorna rusar förbi och tänk att vi redan nu ska börja ge information kring lovskola inför påsklovet v.15 som är närmar sig med stormsteg 🐣

Det är de tre första dagarna på lovet som gäller,
6 – 8 april. Simskola (Midgårdsbadet) finns för de elever som inte är simkunniga under vecka 15
fyra första dagar (6-9 april).
Lovskolan är framför allt till för de elever som har eller riskerar att få ett F i betyg i sv, sva, eng, eller ma.
Åk 6 – 9. Undervisande lärare förbereder material till de elever som ska gå. Viktigt att också padda kommer med!
anmälningsblankett finner ni nedan⬇️

Anmälan, Lovskola, påsk -20

ÄMNESKOLLEN

IDROTT OCH HÄLSA 7a:

Läxa till nästa vecka är att bestämma vilken låt din grupp ska skapa en dans till. Du kommer att få 3 lektioner på dig att skapa dansen som du sedan redovisar, antingen för klassen eller filmar och lämnar in till mig. //Åsa

MUSIK: Den föregående vecka hade eleverna 2 uppgifter att lämna in för bedömning och jag måste säga att det är fantastiskt kul och se allt fint arbete som eleverna gjort!🎵
Alla har ännu inte lämnat in allt så jag påminner igen om de två inlämningsuppgifter som ska in.

• Garageband-komposition

• Bildspel kombinerat med musik.

Vi kommer denna vecka börja med ett nytt arbete kring dessa kunskapskrav⬇️
eleverna kommer få lyssna på musik och skriva omdömen! Det brukar bli kul så jag hoppas det blir det även i år! 🍀😃

Uppdaterad information kring coronaviruset(Uppdaterad 2020-03-02, kl 07.30)

Sigtuna kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram kring coronaviruset. Vi bevakar utvecklingen aktivt och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken som låg för att smittan ska spridas i Sverige. Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal, och oavsett i vilka områden de har rest.

Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon. Om eleven (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän ska eleven stanna hemma.

När måste jag stanna hemma och kontakta vården?

Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in på dig:

  • Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Iran, Sydkorea eller Italien –i regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna eller Veneto.
  • Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

  • Du ska stanna hemma om du (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän. Kontakta då skolsköterskan per telefon.

Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset.

Telefonnummer: 1177

https://www.1177.se/Stockholm/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19

Vid oro och frågor hänvisas till elevhälsans medicinska insats. Den har ansvar för smittskydd och hygien i skolan och följer råden från smittskyddsläkarorganisationen.

Verksamhetschef elevhälsans medicinska insats:

Birgitta Asplund, birgitta.asplund@sigtuna.se

073 6663342

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Informationsblad till resenärer som varit i områden där smittspridning sker.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/fohm-information-resenarer-coronavirus-sve.pdf

Nedan info finns på kommunens webb:

När måste du stanna hemma och kontakta vården?

Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och rest i något av de drabbade länderna eller varit i kontakt med någon som har covid-19. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Du ska stanna hemma om du (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän. Kontakta då elevhälsan per telefon.

Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset.

Välkomna tillbaka till skolan!☀️

Hej!
Vi hoppas att ni alla haft ett härligt sportlov och att batterierna nu är laddade inför kommande skolveckor! Här nedan hittar ni lite info kring de olika skolämnena.

Ämneskollen inför vecka 10

Svenska:

Hej och välkomna tillbaka! Jag hoppas ni alla haft ett härligt sportlov. Innan sportlovet avslutade vi det fjärde momentet Det skrivna. Ni har arbetat på superbra, då det varit många skrivnycklar och olika texttyper att hålla reda på. Jag är i full gång med att rätta alla texter som ni ska ha lämnat in, dock vill jag påminna er om att dubbelkolla så ni lämnat in allt.

Det du ska ha lämnat in under den fjärde momentet är följande:

•Resonerande text (tjej/kille)

•Saga

•Dagbok

•Krönika

Under vecka 10 kommer vi att starta det femte momentet som heter Sjuornas grammatikskola. Vi kommer att arbeta med detta femte moment mellan veckorna 10–14 och då kommer ni få kunskap om grammatik.

I detta femte moment ska ni studera ordklasser och satslära. Under detta moment kommer ni få föreläsningar i klassrummet samt ett arbetshäfte med övningar. Ni kommer dessutom bli indelade i grupper där ni tillsammans ska skapa en kortare föreläsning som ni sedan ska presentera för er klass under lektionstid vecka 14.

Under vecka 13 kommer ni även att ha era boksamtal. Jag kommer att lägga ut tider under veckan där ni får boka in er. Instruktionen för boksamtalet finner du här⬇️

Assignments: SVENSKA: Boksamtal VT 2020 | Due May 29 

Jag vill dessutom påminna om provet i språkbruk! Om du inte klarade det under höstterminen måste du göra det nu under vårterminen!

Om ni har några ytterligare frågor så finns jag som vanligt här för er!

Mvh Emma

Musik:

Hej! Hoppas ni alla haft ett härligt lov!
Jag vill kort påminna om att torsdag v.10 är sista inlämningsdag för era egna kompositioner i garageband!

Vi har även den sista lektionen för era bildspel på torsdag (uppgiften finns i teams under fliken musik), passa på att ta lite tid till detta denna söndagkväll eller någon kväll i veckan för att bli helt klara med era projekt. Har ni någon fråga kring uppgiften så maila mig på natalie.radstrom@edu.sigtuna.se, där kan jag även ge er feedback på era bildspel om så önskas🌟

Vi ses snart🎵

Hälsningar, Natalie

 

I övrigt så ser vi i personalen fram emot att träffa er alla, ses imorgon! / Personalen🍀