Information från förvaltningen

Information om upphandling av nytt verksamhetssystem för förskola och skola

Sigtuna kommun har påbörjat ett arbete med att upphandla en ny leverantör av verksamhetssystem som används i våra förskolor och skolor. Idag har vi en blandad systemlösning med bland annat IST Lärande, Dexter och Tempus som medarbetare, elever och vårdnadshavare ibland upplever otydlig och ineffektiv. Avtalet med nuvarande leverantör löper ut i maj 2021. Att göra en offentlig upphandling tar tid och därför påbörjas det gedigna arbetet redan nu. Första steget är ett nuläge där vi definierar behov och önskemål från alla målgrupperna, i ett andra steg sammanställs kraven i en specifikation, i det tredje fasen får vi in anbuden och i den fjärde fasen tecknas avtal med leverantör som vunnit upphandlingen.

För att det ska bli en så heltäckande kravlista från vår sida som möjligt kommer vi att bjuda in medarbetare, elever och vårdnadshavare att på olika sätt komma med input, dels via en enkät, dels via intervjuer och/eller fokusgrupper. Enkäterna kommer att gå ut per mejl inom de närmaste veckorna.

Målsättningen med upphandlingen är att vi till maj 2021 har ett verksamhetssystem som erbjuder:

  • · Bättre stöd för verksamheten
  • · Bättre användarvänlighet
  • · Bättre kommunikation med såväl elever som vårdnadshavare
  • · Effektivare administration

Har ni några frågor eller funderingar kopplade till projektet med nytt verksamhetssystem är ni varmt välkomna att kontakta verksamhetssystem@edu.sigtuna.se

Vänligen,

Styrgruppen

Mikael Brandt Lundin Förvaltningschef Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Daniel Hägg Administrativ chef Barn- och ungdomsförvaltningen

Colin Lanflo IT-chef Kommunledningskontoret

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *