Medeltiden HT17

Den pedagogiska planeringen för arbetet visar på vika kunskapskrav vi övar på, på vilket sätt, vilka förmågor vi övar på samt hur arbetet bedöms.

Vi började arbetet med att kolla på början av ”Arn” och medan vi tittade skulle vi hålla koll på några saker som vi antecknade medan vi tittade.

Vi använde oss utav appen popplet för att göra tankekartor. Sedan diskuterade vi vad vi hade sett och gjorde en gemensam tankekarta: