Ämneskollen

 

Svenska med Emma:

SJÄTTE MOMENTET I SVENSKUNDERVISNINGEN

Vi människor har ett stort behov av att ordna saker i system, strukturera och sätta ord på saker och ting. Det gör vi för att lättare förstå hur allting hänger ihop. I skolan lär du dig flera struktursystem. Grammatik är ett av dem. Grammatik är de regler vi använder för att veta hur vi ska använda orden i språket på rätt sätt. Man kan säga att grammatiken är ett språk om språket. Om du kan grammatikspråket kan du göra och förstå en massa olika saker. Således ska ni nu studera detta sjätte moment: Sjuornas grammatiksskola! Detta börjar vi med nästa vecka

I kursplanens syftesformulering för ämnet svenska går det att finna följande formuleringar:

”Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära”

”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.”

Vi kommer att utgå från Bron och några föreläsningar som jag håller under lektionstid. Dessa föreläsningar kommer jag även läsa in så ni har möjlighet att titta på dessa igen. Det är viktigt att ni tar med er Bron och anteckningsboken till varje lektionstillfälle.

Schemat för detta arbetsmoment är följande:

Vecka 18

•Introduktion av moment 5

•Läsa om grammatik och språkriktighet

•Få kunskap om ordklasserna: substantiv, adjektiv och verb

•Arbeta i arbetshäftet Ordklasser

 

Vecka 19

•Få kunskap om ordklasserna: pronomen, adverb, interjektioner, räkneord, prepositioner och konjunktioner

•Arbeta i arbetshäftet Ordklasser

•Introduktion av satslära

•Lämna in arbetshäftet på fredag

 

Vecka 20

•Läsa om satslära

•Få kunskap om satslösning

•Läsa om språkriktighet.

•Arbeta i arbetshäftes Satslära

 

Vecka 21

•Förberedelse för lektion

•Lämna in arbetshäftet på fredag

•Examination – Hålla lektion

 

Vecka 22

•Examination – Hålla lektion

 

Vecka 23

•Uppsamlingstillfälle

•Film

 

Jag ser fram mot vårt gemensamma arbete under detta sjätte moment!

Mvh Emma

Ny information kring schemat v.19

Hej!
Vi diskuterar i lärargruppen om det eventuellt är aktuellt med ännu en schema-brytande vecka då det fortfarande är ett ansträngt läge på skolan och vi sett att resultatet av nya schemat varit positivt för både lärare och elever på skolan. Vi återkommer i eftermiddag med hur det blir bestämt.
Alla elever kommer oavsett att börja 08.30 imorgon, precis som vanligt.

Vi ses!☀️

 

Schema för Torsdag och brev till vårdnadshavare🍀

Hej!
Schema för torsdag finner ni nedan och även ett informationsbrev ifrån förvaltningen. Alla elever slutar kl 13.30 imorgon och skolan är stäng fredag (1:a maj)  Vi önskar er alla en trevlig Valborgsmässoafton och en skön första maj!

Meddelande ifrån musik och NO lärarna:

NO : Jag, Jawad har pratat med alla elever som har omprov i fysik och teknik. de flesta ska ha omprov under studiehjälpen på tisdag v.19.  2. Kemi prov för 7a är på torsdag14 maj och för 7B 15 maj, allt kring provet finns på kemi planeringen i teams under fliken NO.

Musik: Musiken med åk 7 kommer att vara hemklassrummet🎵

 

 

Fredagen är här!

Hej!

Det är fredag och veckan har tack vare nya schemat varit utan håltimmar och lektionerna mer produktiva, vi märker att eleverna blir tryggare och arbetar bättre. Därför har vi bestämt att schemat kommer fortsätta vara kortare även vecka 17 men OBSERVERA NYA TIDER 8.10-13.30 tis-torsdag nästa vecka, och sedan hoppas vi att vi från och med Maj kan ha ordinarie schema på rullning igen.

Vi vill be er att fortsätta vara noggranna med riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten för att hjälpa till att minska smittspridningen.

  • Håll avstånd, både inomhus och utomhus
  • Stanna hemma om du är sjuk, även vi milda symptom såsom snuva, hosta, halsont, feber
  • Du är välkommen tillbaka till skolan när du varit symptomfri i två dagar
  • Tvätta händerna ofta

Ha en trevlig helg, tack för allt ni gör!🍀