Vecka 6

Idrott och hälsa: planering 8A 

8A/B Prov i franska vecka 7 (Fredag 19/02):

Skriftligt prov om skolan, klockan och possessiva pronomen, dessutom glosor kapitel 6 och 7 (finns i franska kanalen).
Bon chance à tous!

Spanska 8A
Repetion av kapitlet 3
” I staden ”. Vi ska arbeta med  verbet ir ( ir en )-att gå/ åka , futurum ( ir a + infinitiv) och några lägesord.

Spanska 8B

kommer tillbaka till skolan och gör prov på onsdagen 17/2 på kapitel 3. Vi hinner också med att träna på att ge/få vägbeskrivningar och kika på en muntlig uppgift

 

Vecka 5

Måndag den 8 februari studiedag

V6 är eleverna på distans

Spanska har 8A

Eleverna har arbetat med arbetsområdet ” I staden ” de två föregående veckorna.
Nästa vecka ska de göra det skriftliga delprovet. Dessutom ska vi jobba med texten ” Colombia” ( något försenad) eftersom har vi ägnat mer tid till att förbereda inför det muntliga delprovet.

Spanska 8B

Eleverna fortsätter med kapitlet En la ciudad (I staden).
Skriftligt prov vecka 7 på onsdagen🍀
Tills dess har vi gott om tid att repetera ord som hör till en stad, hur man säger att man åker med ett visst färdmedel, verbböjningar, lägesord, vägbeskrivningar med mera 

IDH 8B

Teori + Pulka i Burebacken

Svenska 8A

Eleverna skriver på sina argumenterande tal och kommer fortsätta med detta även nästa vecka.

Matte 8AB

Eleverna har arbetat klart med kapitel 2:3 och vi påbörjar 2:4

Eleverna hade prov v 5 och kommer ha delprov v 7 när de är i skolan igen

Engelska 8AB

Eleverna har skrivit klart deras fakta text om en kändis från en engelsk talande land. De har gjort fantastiska muntliga redovisningar. Det är så roligt att se deras utveckling i engelska.

Vecka 4

Idrott 8B  friluftsliv utomhus

NO 8B Vecka 7, fredag 19/2  prov i biologi, kapitel 4 ”Ditt liv”

Svenska 8A har arbetat med ett argumenterande tal ”mitt ekologiska fotavtryck” vi har tittat på genren, diskuterat och arbetat gruppvis med argumenterande tal. Nästa vecka ska vi titta på olika argumenterande tal och skriva ett gemensamt.

Spanska 8A: – Vi har arbetat med kapitlet ”En la ciudad” / I staden . Nästa vecka ska vi göra det muntliga delprovet på fredag.

Spanska 8B jobbar för fullt med kapitel 3 och lär sig bland annat nya verbformer – och repeterar gamla! Vi ska nu jobba med en text som handlar om vägbeskrivningar och hur man frågar efter vägen/beskriver vägen till en plats…..🧭🗺🤔

MATTE åk 8 

Vi har arbetat med att skriva uttryck och att förenkla uttryck. Nästa vecka ser vi fram emot att träffa er i skolan igen och jobba matte. Du behöver vara klar till och med kapitel 2.3. Vi kommer att ha ett test i veckan på det vi jobbat med hittills.

Anteckningar filmer från genomgångar hittar ni på Teams

8B Anteckningar från genomgångar hittar du i OneNote/Innehållsbibliotek.

Vecka 3

Spanska 8A

Vi har börjat att jobba med kapitlet ” En la ciudad” Här jobbar vi med ord för färdmedel, stadnens byggnader och platser, verbet ir ” ir en “ samt regelbundna verb i presens .

Vi ska fortsätta att jobba med kapitlet 3 ” I staden ” och lite om Colombia. I vecka 5 ska ni göra det skriftliga provet och det muntliga delprovet

Spanska 8B

Vi jobbar med de viktiga frågeorden och har precis börjat med kapitlet En la ciudad, I staden. Ord för färdmedel, byggnader, verb i presens, och vägbeskrivningar är lite av innehållet i detta kapitel🏢🏘🚓🛩

SO 8Aoch 8B

har prov på buddhism v.5 när de är i skolan

Matte 8A och 8B
Vi har arbetat med de första avsnitten i kapitel 2 som handlar om mönster och algebra. Vecka 5, när eleverna är på plats i skolan igen kommer vi att ha ett matteprov på det vi arbetat med de första veckorna.

8B: Planeringen och genomgångar vi haft hittar ni i OneNote, under fliken matematik. Det är även i OneNote som ni ska fota och lägga upp era uträkningar varje vecka på distans.Eleverna har även fått ett uppdrag i NOMP som handlar om mönster och algebra.

I veckan provade vi att arbeta i grupper med några uppgifter, för att träna förmågan att resonera. Jag är väldigt imponerad över eleverna som samarbetade, det är inte det lättaste att arbeta på distans men ni klarar det toppen🌟

8A : Planeringar och genomgångar finns på Teams. Det är där ni lägger in foto på era arbete. Eleverna har även fått uppdrag på NOMP som handlar om mönster och algebra🌟

HKK

Arbete om matkultur. Eleverna skriver en text och därefter presenterar de med valfritt verktyg. Vi arbetar med kamratbedömning för att utveckla våra texter.

Engelska

Vi fortsätta att arbeta med kända personer från en engelsk talande land. Nästa vecka kommer eleverna att skriva frågor som de kan sedan använda för att intervjua varandra på engelska.

Växelvis distansundervisning i åk 7 och 8

 

Växelvis distansundervisning i åk 7 och 8 

Eleverna i årskurs 7 och 8 har inlett vårterminen på distans i syfte att minska trängsel i skolans lokaler och för att ge skolorna tid att vidta ytterligare åtgärder för att minimera trängseln.  

Då smittspridningen fortfarande är stor i regionen har Barn- och ungdomsförvaltningen beslutat att eleverna i årskurs 7 och 8 kommer att ha växelvis distansundervisning med start måndag 25 januari och fem veckor framåt. Växelvis distansundervisning är sätt för eleverna att varannan vecka kunna komma till skolan, men samtidigt kunna undvika trängsel. Detta innebär att årskurs 7 och årskurs 8 växelvis kommer ha undervisning  på plats i skolan respektive på distans varannan vecka.  

Årskurs 7 kommer under vecka 4 ha undervisning på plats i skolan för att sedan ha distansundervisning under vecka 5. På motsvarande sätt kommer eleverna i årskurs 8 under vecka 4 ha distansundervisning och sen undervisning på plats i skolan under vecka 5. Detta fortsätter sedan enligt samma princip fram till sportlovet, alltså till och med 26 februari. Årskurs 9 fortsätter som de har gjort sedan terminsstarten med undervisning på plats i skolans lokaler.  

Beslutet gäller alltså från och med 25 januari till och med 26 februari. Vi kommer att återkomma med besked om hur undervisningen därefter kommer att bedrivas. 

Varje enskild rektor kommer att skicka ut information till er vårdnadshavare och till eleverna om  material och annan praktisk information om hur den växelvisa distansundervisningen ska gå till de kommande veckorna.   

Tillsammans hjälps vi åt att stoppa smittan och tillsammans gör vi det bästa av situationen som råder för både elever och lärare.  

Tack för er förståelse! 

Information angående vårterminens utvecklingssamtal

Det börjar bli dags för vårterminens utvecklingssamtal. Denna gång kommer utvecklingssamtalen genomföras digitalt via Teams på grund av rådande pandemi. Utvecklingssamtalen kommer ske vecka 5 på måndag 1/2 och onsdag 3/2. Detta innebär att eleverna kommer ha skoldag fram till lunch på måndag och onsdag, precis som i höstas. Liksom i höstas kommer utvecklingssamtalen till viss del vara elevledda. Skillnaden nu är att den elevledda delen kommer genomföras hemma och skriften av den nya IUP:n (individuella utvecklingsplanen) görs digitalt tillsammans med lärare.
Kommande veckor kommer se ut som följande;

Vecka 3

  • Precis som tidigare ska eleverna fylla i en PowerPoint-mall om vad de gör och har gjort i respektive ämne sedan senaste utvecklingssamtalet. Mallen ligger bland elevernas Uppgifter på Teams. Mallen fylls i tillsammans med respektive ämneslärare och under mentorstiden.
  • I slutet av denna vecka kommer ett mejl skickas ut till er vårdnadshavare med information om bland annat hur det digitala mötet kommer gå till och hur man ansluter till mötet i Teams. Mejlet kommer även innehålla tider för respektive utvecklingssamtal den 1/2 och 3/2.

Vecka 4

  • Mellan tisdag och söndag (26/1 – 31/1) nästa vecka ska den elevledda delen (PowerPoint-mallen) presenteras hemma av elev tillsammans med vårdnadshavare. Det är viktigt att detta gjorts innan det digitala mötet på Teams tillsammans med mentorn.

Vecka 5

  • Denna vecka genomförs utvecklingssamtalet tillsammans med mentor. Antingen måndag 1/2 eller onsdag 3/2 beroende på tilldelad tid. Eleverna slutar efter lunchen för att hinna förbereda sig till samtalet. Mentorn kommer ringa er när det är dags för utvecklingssamtalet.