Ämnes kollen

Ämneskollen kommer att innehålla viktig information ifrån lärarna i åk 7.

SPANSKA

Elevernas kursmaterial hittar du på www.johndroguett.org. Längst ner på den sidan hittar du texten ‘PLANERING’ (längst ner till höger på dator). Klicka på den länken för att komma till planeringen för respektive klass. Planeringen är ännu inte helt klar för hela läsåret, men mitt mål är att ha en årsplanering för samtliga lektioner i spanska klar till nästa vecka. Gå gärna in på planeringssidan kontinuerligt för att se vad ditt/era barn arbetar med för tillfället och vad vi ska arbeta med på lektionerna framöver. Planeringssidan uppdateras dagligen då eleverna tillsammans med mig reviderar den löpande. Eleverna är aktivt med i den processen, dels för elevinflytandets skull samt för deras motivations skull. Forskningen visar entydigt att inflytande ger högre grad av engagemang och motivation. Dessutom är elevinflytande ett viktigt inslag i undervisningen enligt läroplanen.

Alla elever arbetar i olika takt och det som står på planeringen är “normaltakt”. Vill man arbeta snabbare, går det naturligtvis bra och t.o.m. önskvärt. Om en elev inte hinner med “normaltakt” tar jag och berörd elev fram en specialplan som sedan kommuniceras till berörd/berörda vårdnadshavare.

Vill man kontakta mig, är det enklast att gå in på www.johndroguett.org och under ‘KONTAKT’ skriva ett mail direkt till mig (längst ner på till vänster på dator). Mitt mål är att så många elever som möjligt når godkänt betyg senast i slutet av november månad på höstterminen och i slutet av april på vårterminen. Detta för att de ska ha tillräcklig tid för att kunna repetera det de lärt sig den sista månaden i varje termin och på så sätt kunna nå de högre betygen i större utsträckning. De flesta eleverna som jag undervisar brukar vanligtvis nå godkänt en månad innan betygssättning och med er hjälp som vårdnadshavare blir den resan enklare för både eleven och för mig som lärare.

 

SVENSKA

Denna vecka har eleverna skrivit på sina faktatexter om sina förebilder. Den 6 september ska eleverna lämnat in faktatexterna för att få individuell respons från mig. Under vecka 37 kommer samtliga elever sedermera få tillbaka min respons för att sedan bearbeta sina faktatexter för att slutligenlämna in den färdiga faktatexten på fredag 13 september.Syftet med detta är för att samtliga elever ska få möjlighet att utveckla sitt skrivande och genom bearbetning bli mer medveten om vad hen behöver arbeta vidare med.

Inom detta moment ska sedan eleverna skapa en varsin digital presentation om den valda förebilden. Introduktion för detta kommer att ges under vecka 37 och under vecka 38 kommer eleverna få redovisa den digitala presentationen enskilt. Därefter är detta moment avslutat. Låt gärna eleverna få visa sin digitala presentation.

Från och med denna vecka har samtliga elever fått tillgång till sina Ipads. Utöver min undervisning på skoltid har jag även en flik för ämnet svenska i bloggen, där jag kommer att uppdatera och informera eleverna. På så sätt är det möjligt för er hemma att följa med i svenskundervisningen.

Jag önskar en öppen dialog mellan hem och skola, för att vi på bästa sätt ska hjälpa eleverna i ämnet svenska. Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att mejla mig.

Tider för utvecklingssamtal (7A)

Detta inlägg är inriktat till alla föräldrar i 7A!🍀

Här kommer tiderna för utvecklingssamtal, det kommer att vara först till kvarn. Ni Mailar till Natalie eller May beroende på vem ditt barn har som mentor, för att boka den tid ni vill ha.

Samtalen kommer att vara 30 minuter långa och är framförallt till för att ert barn ska kunna sätta upp mål för sin skolgång.

Maila till :

May.toutounji@edu.sigtuna.se

Natalie.radstrom@edu.sigtuna.se

Blanketter och studiestöd

Hej alla föräldrar! Hoppas att ni alla har haft en härlig helg🦋

Vi lärare vill påminna er om alla blanketter som måste in, vi har delat ut de blanketter som måste kompletteras eller fyllas i. Fråga gärna ert barn om det kanske finns några blanketter i väskan💼

Blanketter:

• Regler på skolan

• IPad kontrakt

• Publicering av bilder och filmer på eleven

• Hälsoblankett

• Modersmål

Imorgon så drar även studiestöd igång. Det kommer att vara i ”studion”, klassrummet som ligger i hörnet på nedervåningen och tiden för det är 15.00-16.00. Välkomna.

Studiestöd kommer att vara alla tisdagar och torsdagar framöver kl. 15-16.

 

 

 

 

Vecka 36

Hej!

Terminens andra vecka har passerat i full fart. Vi har fått njuta av några varma sommardagar, det blir väldigt varmt i klassrummen.

Nästa vecka hoppas vi att eleverna får sina iPads och även ordinarie schema ska vara på plats. På mentorstiden på måndag går vi igenom schemat med eleverna och skickar sedan hem ett schema i pappersformat.

Här kommer en liten inblick i vad vi arbetar med just nu 🍀

Svenska
Temat för detta läsår på Steningehöjdens skola är The future starts with me. I andan av detta utgår det första momentet i svenskundervisningen från just detta. Tillsammans har vi diskuterat vad temat handlar om och kommit fram till att vi har ett gemensamt ansvar för oss själva men också för vår omvärld. När vi strävar efter en fin framtid kan en förebild ha en viktig roll, och tillsammans har vi kommit på flera olika kända personer som kan ses som förebilder.
Denna vecka har eleverna sedan valt en känd förebild, sökt fakta samt skapat en tankekarta. Under den kommande veckan ska eleverna få tillfälle att skriva en faktatext om den valda förebilden. Inlämning av denna faktatext sker senast på fredag 6 september klockan 16.00.

NO
7A och 7B har under veckan arbetat med frågeställningen “Vad är liv?”. Vi har pratat om sex olika kriterier som måste vara uppfyllda för att något ska räknas som levande. Fråga gärna hemma om varför en gräshoppa räknas som något levande, medan havet inte gör det. 

IDROTT OCH HÄLSA 

Höstterminen startade med undervisning utomhus. Vi har fått ett nytt fint uteklassrum som passar bra för samlingar inför våra lektioner i friluftsliv och orientering. De närmsta veckorna kommer vi att ha fokus på dessa områden.

På tisdag kommer 7a att vara ute i skogen och plocka blåbär. Ta gärna med en burk med lock och lämpliga skor på fötterna. Kanske får ni hem massor av blåbär som kan bli en blåbärspaj på kvällen 🙂

Vecka 35

Hej!
Vi har haft en bra första vecka tillsammans där vi arbetat intensivt kring värdegrund och kamratskap. Vi har haft bra diskussioner och det känns som att eleverna på få dagar har hittat varandra.
Mobiltelefonerna lämnas in varje dag vilket har fungerat bra. Peppa hemifrån och ge beröm.
Vi jobbar och kommer att fortsätta att jobba mycket kring att svetsa samman grupperna så att vi alltid bevarar det fina vi har.
Heja 7:orna 😃
Vi önsker er en trevlig helg!
Lärarna i åk 7