Nyhetsbevakning

Stödfrågor till nyhetsbevakning

När du gör din nyhetsbevakning är det viktigt att komma ihåg att du ska återberätta nyheten och inte skriva av den.

  1. Välj ut en nyhet som du förstår vad den handlar om.
  2. Sortera och tänk efter vilken information som är viktig att få med från nyheten (gör till exempel en tankekarta eller skriv stödord innan du börjar göra din presentation)
  3. Gör din presentation i Keynote.
  4. Bra minnesord för att komma igång med förberedelserna inför din nyhetsbevakning är;

Vad? Vart? När? Varför? Hur?

Tips på hemsidor för nyheter:

http://8sidor.se/

http://www.svd.se/om/svd-junior

Stödpunkter inför redovisning

  • Se till att ha kollat igenom din presentation minst en gång innan redovisningen så du känner dig säker på vad du ska säga.
  • Även vid redovisningen kan du använda dig utav minnesorden som stöd för att komma ihåg i vilken ordning du ska presentera din nyhet (du kan välja ordningen själv, det som du tycker passar bäst för din nyhet).

Vad? Vart? När? Varför? Hur?