Matte-videos

Årskurs 9

Filmer till Planering 1 Tal och algebra


Matematik Kapitel 3 Geometri filmer

Begrepp för cirkeln

https://youtu.be/iWONs1CdQcQ

Geometri

https://www.youtube.com/playlist?

list=PLi9MYpbOE7Mzlkvcce3d8cEoDqcHMvW5s

Cirkelns omkrets och area

https://www.youtube.com/watch?v=AqX8Fdzn304&feature=share

Area och omkrets på en halv cirkel

https://www.youtube.com/watch?v=jTi3wBd9m6c&feature=share

Repetition omkrets och area

https://www.youtube.com/watch?v=GifcapxdPCQ&feature=share

Cirkels omkrets

https://www.youtube.com/watch?v=77hgK73xlF8&feature=share

Volym omvandling

https://www.youtube.com/watch?v=YGaLWnFEe9k&feature=share

Olika kropps volym

https://youtu.be/VU5F8fciWEM

Volym med spetsiga kroppar

https://youtu.be/X2GO6a_lcHw

Volym av en rätblock

https://www.youtube.com/watch?v=U4RKYbVlkcg&feature=share

Kapitel 3:8 Formler

https://www.youtube.com/watch?v=0vyzc51qJoA&feature=share

Blandade filmer

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPL2fiA7PvOJ5KHfcTsCJqn7kagf8poHw

Matematik

Kapitel 5, Algebra

Kapitel 4, Bråk och procent.

 

PRIO ÅRSKURS 7 KAPITEL 2

De fyra räknesätt 

https://youtu.be/CKd9zw1wm2c

Multiplikation med 10, 100 och 1000

https://youtu.be/o6eoGtMjRto

Dividera med 10, 100 och 1000

https://youtu.be/c4j5HHesZL0

Multiplikation med decimaltal 1

https://youtu.be/FXyLs1UaKjE

Multiplikation med decimaltal 2 

https://youtu.be/xMpuA0ipv8o

Prioriteringsregler

https://youtu.be/EvGXIw34yxk

Delbarhet 

https://youtu.be/ZgWeQgkd4Lc

Primtal 

https://youtu.be/kfKKaUuEcMs

Avrundning

https://youtu.be/FYXiYuIMSOY

Överslagsräkning

https://youtu.be/AwTiROdyDgo