Fyrklövern

fyrklövern

Hälsa: I åk 3 har vi två idrottslektioner varje vecka!

Digital förmåga: Vi skriver oss till läsning med hjälp av appen ”Skolstil” med talande tangentbord. Vi använder färdighetsappar inom matematik, svenska och engelska. Vi dokumenterar med våra iPads och bloggar från klassrummet och publicerar arbeten på bloggen.

Lärande: Vi planerar upp veckan varje måndag och utvärderar den på fredagarna. Våra individuella mål har vi som bakgrund på paddorna för att ständigt påminnas om dem. Vi förbereder noga och håller våra utvecklingssamtal själva. På så sätt vet vi precis vad vi kan och vad vi behöver bli bättre på. Vi vet vårt nästa steg.

I klassrummet arbetar vi ofta i stationer och tänker till kring lärmiljön. Vi använder även klassrummets dörr och väggar för att skapa lärmiljöer.

Känsla: Skolans värdegrund är viktig för oss. Tillsammans hjälpas vi åt att lär oss att hantera konflikter, hur vi ska ta hand om och se varandra. Alla är vi olika och det är en styrka!