Vecka 4

Idrott 8B  friluftsliv utomhus

NO 8B Vecka 7, fredag 19/2  prov i biologi, kapitel 4 ”Ditt liv”

Svenska 8A har arbetat med ett argumenterande tal ”mitt ekologiska fotavtryck” vi har tittat på genren, diskuterat och arbetat gruppvis med argumenterande tal. Nästa vecka ska vi titta på olika argumenterande tal och skriva ett gemensamt.

Spanska 8A: – Vi har arbetat med kapitlet ”En la ciudad” / I staden . Nästa vecka ska vi göra det muntliga delprovet på fredag.

Spanska 8B jobbar för fullt med kapitel 3 och lär sig bland annat nya verbformer – och repeterar gamla! Vi ska nu jobba med en text som handlar om vägbeskrivningar och hur man frågar efter vägen/beskriver vägen till en plats…..🧭🗺🤔

MATTE åk 8 

Vi har arbetat med att skriva uttryck och att förenkla uttryck. Nästa vecka ser vi fram emot att träffa er i skolan igen och jobba matte. Du behöver vara klar till och med kapitel 2.3. Vi kommer att ha ett test i veckan på det vi jobbat med hittills.

Anteckningar filmer från genomgångar hittar ni på Teams

8B Anteckningar från genomgångar hittar du i OneNote/Innehållsbibliotek.

Vecka 3

Spanska 8A

Vi har börjat att jobba med kapitlet ” En la ciudad” Här jobbar vi med ord för färdmedel, stadnens byggnader och platser, verbet ir ” ir en “ samt regelbundna verb i presens .

Vi ska fortsätta att jobba med kapitlet 3 ” I staden ” och lite om Colombia. I vecka 5 ska ni göra det skriftliga provet och det muntliga delprovet

Spanska 8B

Vi jobbar med de viktiga frågeorden och har precis börjat med kapitlet En la ciudad, I staden. Ord för färdmedel, byggnader, verb i presens, och vägbeskrivningar är lite av innehållet i detta kapitel🏢🏘🚓🛩

SO 8Aoch 8B

har prov på buddhism v.5 när de är i skolan

Matte 8A och 8B
Vi har arbetat med de första avsnitten i kapitel 2 som handlar om mönster och algebra. Vecka 5, när eleverna är på plats i skolan igen kommer vi att ha ett matteprov på det vi arbetat med de första veckorna.

8B: Planeringen och genomgångar vi haft hittar ni i OneNote, under fliken matematik. Det är även i OneNote som ni ska fota och lägga upp era uträkningar varje vecka på distans.Eleverna har även fått ett uppdrag i NOMP som handlar om mönster och algebra.

I veckan provade vi att arbeta i grupper med några uppgifter, för att träna förmågan att resonera. Jag är väldigt imponerad över eleverna som samarbetade, det är inte det lättaste att arbeta på distans men ni klarar det toppen🌟

8A : Planeringar och genomgångar finns på Teams. Det är där ni lägger in foto på era arbete. Eleverna har även fått uppdrag på NOMP som handlar om mönster och algebra🌟

HKK

Arbete om matkultur. Eleverna skriver en text och därefter presenterar de med valfritt verktyg. Vi arbetar med kamratbedömning för att utveckla våra texter.

Engelska

Vi fortsätta att arbeta med kända personer från en engelsk talande land. Nästa vecka kommer eleverna att skriva frågor som de kan sedan använda för att intervjua varandra på engelska.

Växelvis distansundervisning i åk 7 och 8

 

Växelvis distansundervisning i åk 7 och 8 

Eleverna i årskurs 7 och 8 har inlett vårterminen på distans i syfte att minska trängsel i skolans lokaler och för att ge skolorna tid att vidta ytterligare åtgärder för att minimera trängseln.  

Då smittspridningen fortfarande är stor i regionen har Barn- och ungdomsförvaltningen beslutat att eleverna i årskurs 7 och 8 kommer att ha växelvis distansundervisning med start måndag 25 januari och fem veckor framåt. Växelvis distansundervisning är sätt för eleverna att varannan vecka kunna komma till skolan, men samtidigt kunna undvika trängsel. Detta innebär att årskurs 7 och årskurs 8 växelvis kommer ha undervisning  på plats i skolan respektive på distans varannan vecka.  

Årskurs 7 kommer under vecka 4 ha undervisning på plats i skolan för att sedan ha distansundervisning under vecka 5. På motsvarande sätt kommer eleverna i årskurs 8 under vecka 4 ha distansundervisning och sen undervisning på plats i skolan under vecka 5. Detta fortsätter sedan enligt samma princip fram till sportlovet, alltså till och med 26 februari. Årskurs 9 fortsätter som de har gjort sedan terminsstarten med undervisning på plats i skolans lokaler.  

Beslutet gäller alltså från och med 25 januari till och med 26 februari. Vi kommer att återkomma med besked om hur undervisningen därefter kommer att bedrivas. 

Varje enskild rektor kommer att skicka ut information till er vårdnadshavare och till eleverna om  material och annan praktisk information om hur den växelvisa distansundervisningen ska gå till de kommande veckorna.   

Tillsammans hjälps vi åt att stoppa smittan och tillsammans gör vi det bästa av situationen som råder för både elever och lärare.  

Tack för er förståelse! 

Information angående vårterminens utvecklingssamtal

Det börjar bli dags för vårterminens utvecklingssamtal. Denna gång kommer utvecklingssamtalen genomföras digitalt via Teams på grund av rådande pandemi. Utvecklingssamtalen kommer ske vecka 5 på måndag 1/2 och onsdag 3/2. Detta innebär att eleverna kommer ha skoldag fram till lunch på måndag och onsdag, precis som i höstas. Liksom i höstas kommer utvecklingssamtalen till viss del vara elevledda. Skillnaden nu är att den elevledda delen kommer genomföras hemma och skriften av den nya IUP:n (individuella utvecklingsplanen) görs digitalt tillsammans med lärare.
Kommande veckor kommer se ut som följande;

Vecka 3

  • Precis som tidigare ska eleverna fylla i en PowerPoint-mall om vad de gör och har gjort i respektive ämne sedan senaste utvecklingssamtalet. Mallen ligger bland elevernas Uppgifter på Teams. Mallen fylls i tillsammans med respektive ämneslärare och under mentorstiden.
  • I slutet av denna vecka kommer ett mejl skickas ut till er vårdnadshavare med information om bland annat hur det digitala mötet kommer gå till och hur man ansluter till mötet i Teams. Mejlet kommer även innehålla tider för respektive utvecklingssamtal den 1/2 och 3/2.

Vecka 4

  • Mellan tisdag och söndag (26/1 – 31/1) nästa vecka ska den elevledda delen (PowerPoint-mallen) presenteras hemma av elev tillsammans med vårdnadshavare. Det är viktigt att detta gjorts innan det digitala mötet på Teams tillsammans med mentorn.

Vecka 5

  • Denna vecka genomförs utvecklingssamtalet tillsammans med mentor. Antingen måndag 1/2 eller onsdag 3/2 beroende på tilldelad tid. Eleverna slutar efter lunchen för att hinna förbereda sig till samtalet. Mentorn kommer ringa er när det är dags för utvecklingssamtalet.

Svenska och svenska som andraspråk

Eleverna i 8B har under den här veckan påbörjat arbetet med berättande texter. Under det här arbetsmomentet kommer eleverna att läsa, analysera, diskutera och skriva berättelser. Eleverna kommer sedan att få läsa upp sina berättelser för varandra.

Eng

Vi har börjat ett nytt projekt som handlar om kända personer i ett engelskt talande land. Den här veckan kommer de att skriva fakta text.

HKK

Under de kommande veckorna arbetar vi med faktatexter kring matkultur.

SO
Arbetar med religion, Buddhismen.

NO 8A

Vi jobbar med att förstå laborationsrapportskrivning för att vara redo att göra klart mikroskopirapporterna när distansundervisningen är över.

​Så istället för att skriva rapporter går vi in på djupet och analyserar varför man skriver labbrapporter och hur man gör det som ett proffs!

Sv/Sva 8A

Har denna vecka arbetat med att skriva brev om deras jullov. Nästa vecka påbörjar vi argumenterande tal som nytt arbetsområde.

Matte

Vi har arbetat med kapitel 2 vilket handlar om Mönster och algebra.

Franska
Vi fortsätter att jobba med läsförståelse text om hemma. Vi tränar olika rummen i huset och parallellt börjar vi träna in prepositioner.

Spanska 8B

Vi repeterar ord och fraser så här i början av terminen. Även läst lite om Colombia, Bolivia och Venezuela. Vi kommer gå igenom frågeord och träna på dessa. Sedan sätter vi igång med kapitel 3 som heter En la ciudad, I staden.

 

Tips om vart du som vårdnadshavare kan hitta mer information kring vilka uppgifter just ditt barn måste göra och när den ska vara klar kan du hitta på deras Teams under Allmänt och sedan Uppgifter. Där kan du som förälder hjälpa ditt barn att ha mer koll på sina uppgifter.

Veckobrev v.2

Det är mycket som sker nu och många hastiga beslut, vi ber om ursäkt men vi går ut med all information så fort vi fått tydliga besked. Här kommer viktig information om kommande veckor, viktigt att ni läser allt!

De två första veckorna fram till 22/1 kommer årskurs 7 och 8 bedriva sin undervisning på distans. Efter det ser det i nuläget ut som att årskurs 7 och 8 kommer vara på skolan varannan vecka med fysisk undervisning medans den andra årskursen får undervisning på distans. Mer information om detta kommer framöver.

Idag kommer det vara en omställningsdag där eleverna kommer till skolan för att få hämta skolmaterial och få information från mentorer angående kommande veckor. För att minska smittrisken kommer klasserna komma olika tider i halvklasser! Grupp 1 och grupp 2 är de halvklasser eleverna redan varit indelade under lektionerna med HKK, NO, slöjd. Halvklasserna träffas i hemklassrummen.

Schemat för dagen :
8A grupp 1 KL 13:50 May
8A grupp 2 KL 14:20 May

8B grupp 1 KL 09:00 Micke
8B grupp 2 KL 09:30 Micke

Alla elever kommer erbjudas matlådor till skollunch om de vill. Denna vecka kommer matlådorna behövas hämtas varje dag då köket inte hinner göra klart matlådor för en hel skolvecka. Maten kommer att tillagas och packas i köket på Arlanda gymnasium. Det kommer att finnas en dagens rätt och ett vegetariskt alternativ att välja på. Om en elev har en allergi som redan är anmäld till köket på klickar de i en ruta i beställningsformuläret och vi ser till så eleven får rätt mat. Det är inte samma mat i matlådorna som på menyn i skolan och det är endast en matlåda eleven får, ingen dryck, bröd eller sallad. Matlådan levereras kall/frusen och värms upp av eleven. Läs informationen nedan angående matlådor. Matlådorna kommer kunna hämtas på måndagen för hela veckan, ej tisdag som det står nedan!

Här anmäler ni om matlådor:
http://e-tjanst.sigtuna.se/EService/EServiceStart.aspx?id=4071058d-2824-4f57-a6ba-1c39fe1ed030