Till alla vårdnadshavare

 

Förändrade datum för terminerna

 

Julen närmar sig. Även om det för de allra flesta av oss blir en annorlunda jul är vi nog många, som efter en väldigt intensiv höst, ser fram emot att få lite ledigt. Utifrån den pågående pandemin har förskola och fritidshem haft mycket hög frånvaro av personal. Frånvaron har ökat under den senare delen av hösten i samband med den ökade smittspridningen i samhället och arbetsbördan har periodvis varit hög för de lärare, förskollärare och övrig pedagogisk personal som är i tjänst. Förvaltningen har med anledning av detta beslutat att förändra läsårtiderna för grundskolan. Höstterminen förkortas med två dagar och avslutas därför 18 december 2020. Vårterminen förlängs med två dagar och avslutas 11 juni 2021.

 

Avgiftsreducering för förskola och fritids

Vi är alla mycket måna om att skolor och förskolor ska hålla igång sin verksamhet. Det är viktigt för våra barn och elever! Samtidigt behöver vi måna om att vår personal ska orka med att hålla en hög kvalitet i verksamheten också under vad som ser ut att kunna bli en intensiv vår.

Vi vill därför rikta en vädjan till er vårdnadshavare med barn i förskola och fritids. Vi ber er att se över ert behov av omsorg på fritids och i förskolan under december och januari. Framför allt ber vi er att se över behovet av omsorg under jul- och nyårsveckorna och bara nyttja den tid i förskolan eller på fritidshemmet som ni verkligen har ett behov av.  Med denna vädjan hoppas vi kunna minska barnantalet något i våra verksamheter och på så sätt kunna ge så många av våra medarbetare som möjligt ledigt i samband med jul- och nyårshelgerna.

För alla er som har möjlighet att välja att inte nyttja tiden på fritids eller i förskolan under vissa veckor har kommunen beslutat att reducera barnomsorgsavgiften. Reduceringen sker med 25% per hel vecka som barnet inte deltar i verksamheten. Avgiften kommer att reduceras retroaktivt under januari och februari 2021.

Avgiftsreducering gäller för barn som inte deltar i verksamheten helt eller delvis under december 2020 och januari 2021. Avgiftsreduceringen gäller inte för barn som är hemma till följd av sjukdom.

Det är naturligtvis helt valfritt att nyttja erbjudandet om avgiftsreduceringen. De som har behov av omsorg kommer fortsatt kunna nyttja den precis som tidigare. Har du frågor vänd dig till din rektor.

 

Om ni har möjlighet att ändra era vistelsetider under denna period, meddelar ni detta i Tempus så fort som möjligt. Vid frågor kontakta förskolan eller fritids.

 

Vänliga hälsningar,

Barn- och ungdomsförvaltningen

 

 

v 47

Svenska och svenska som andraspråk

Den här veckan har 8B börjat arbeta med ett nytt arbetsområde som omfattar satslära och språkriktighet. Vi har gått igenom satsläran samt repeterat användningen av punkt, stor bokstav och styckeindelning. Under nästa vecka kommer vi att rikta fokus mot språkriktighet.

Spanska 8B fortsätter med kapitlet Mis amigos – mina vänner.
Till nästa vecka ska de ha läst och översatt en kort text där en person beskriver sig själv och kunna svara på några frågor om texten och läsa den högt

🌷Prov 4 december

Spanska 8A Muntlig redovisning Del 1 ” La vida de…” Del 2 “ La casa de…” på fredag den 20 november och nästa vecka ska vi börja kapitlet “ Mis amigos”. Här arbetar vi med böjning av det spanska verbet ser och estar, ord för egenskaper, ord tillstånd och mycket mer.

 

8A Biologiprov 7 dec

8A/B Prov i franska vecka 48 (fredag 27 november):

  • ”Adjektivens böjning: Ett adjektiv är en bestämning till substantiven”
  • ”Substantiv: Bestämd/Obestämd form (maskulinum och femininum i singular)”
  • Glosor kapitel 4 och 5 (finns i franska kanal)
    Bon chance🌺

 

Engelska 8A och 8B

Vi har sett filmen Billy Elliot och arbetar med olika uppgifter som berör filmen. ”Filmen utspelas i norra England under den stora gruvstrejken 1984–85 och skildrar klasskamp och gränsöverskridande i en tid då gamla värderingar och stereotyper börjar ifrågasättas och etablerade manliga traditioner utmanas”. https://www.filminstitutet.se/

 


Vi vill påminna om att det är alternativen inneskor, turbostrumpur (strumpor med anti-halk under) eller barfota som gäller på idrotten. Inget andra alternativ är okej. Detta för att minska skaderisken i våra aktiviteter.

 

Vecka 46

 

Engelska: Vi har börjat ett nytt tema som handlar om filmen och boken Billy Elliot. Eleverna har börjat kolla på filmen den här veckan och kommer sedan att arbeta med olika uppgifter som handlar om filmen.

Matematik: Vi fortsätter med kapitel 3 geometri. Eleverna arbetar med volym och volymenheter. Prov på kapitel 3 är måndag 30:e november

NO: Vi har börjat med Biologi- Människan. Vi förbereder oss för att titta på celler i mikroskop genom att rita hur mikroskopet ser ut och skriva ut dess delar.

8A Spanska – I veckan 46 har vi jobbat med kapitlet ” Mi vida ” och har börjat att jobba med Projektet Min liv – Del 1 – La vida de… – Del 2 – La 🏠 casa de … De ska göra muntligt redovisning nästa vecka på fredag den 20 november.

8B Spanska har jobbat duktigt med kapitlet Mis amigos och vi har fortfarande en del att arbeta med som hör till temat: bl.a. hur är en bra kompis? (adjektiv) och mer om verben ser och estar🌷

NO:

Eleverna arbetar med biologi fram till jul.

Svenska:

8A har arbetat med krönikans genre och kommer att fortsätta med det, vi ska även påbörja att skriva en krönika tillsammans.

Spanska 8A:

Vi jobbar med kapitel ” Mi vida” ( Mitt liv ) tema Mi semana – Min vecka . Här arbetar vi med bland annat med veckodagar, klockan , ordningstal , fritidssysselsättning och lite om Bolivia . De kommer att få information om muntlig redovisning del 1- La casa de… del 2 – La vida de …

Idrott och hälsa:

Vi kommer inte att kunna simma närmsta tiden pga de striktare restriktionerna. Vi får ha tålamod och se hur pandemin utvecklar sig. Även dusch och omklädnad ska ske hemma, vilket gör att vi rekommenderar mjuka rörliga kläder de dagar du har idrott på schemat. Ta dock med inneskor/halkstrumpor om du inte vill vara barfota.

Träningsdagboken har vi avslutat i veckan och ska vara inlämnad senast torsdag. Uppgiften ligger på Teams. Bedömningar kring alla områden vi arbetat med hittar du på IST. Efter det kommer arbetsområde Lekar och Redskap inomhus. Här är planeringen för det området: