v 47

Svenska och svenska som andraspråk

Den här veckan har 8B börjat arbeta med ett nytt arbetsområde som omfattar satslära och språkriktighet. Vi har gått igenom satsläran samt repeterat användningen av punkt, stor bokstav och styckeindelning. Under nästa vecka kommer vi att rikta fokus mot språkriktighet.

Spanska 8B fortsätter med kapitlet Mis amigos – mina vänner.
Till nästa vecka ska de ha läst och översatt en kort text där en person beskriver sig själv och kunna svara på några frågor om texten och läsa den högt

🌷Prov 4 december

Spanska 8A Muntlig redovisning Del 1 ” La vida de…” Del 2 “ La casa de…” på fredag den 20 november och nästa vecka ska vi börja kapitlet “ Mis amigos”. Här arbetar vi med böjning av det spanska verbet ser och estar, ord för egenskaper, ord tillstånd och mycket mer.

 

8A Biologiprov 7 dec

8A/B Prov i franska vecka 48 (fredag 27 november):

  • ”Adjektivens böjning: Ett adjektiv är en bestämning till substantiven”
  • ”Substantiv: Bestämd/Obestämd form (maskulinum och femininum i singular)”
  • Glosor kapitel 4 och 5 (finns i franska kanal)
    Bon chance🌺

 

Engelska 8A och 8B

Vi har sett filmen Billy Elliot och arbetar med olika uppgifter som berör filmen. ”Filmen utspelas i norra England under den stora gruvstrejken 1984–85 och skildrar klasskamp och gränsöverskridande i en tid då gamla värderingar och stereotyper börjar ifrågasättas och etablerade manliga traditioner utmanas”. https://www.filminstitutet.se/

 


Vi vill påminna om att det är alternativen inneskor, turbostrumpur (strumpor med anti-halk under) eller barfota som gäller på idrotten. Inget andra alternativ är okej. Detta för att minska skaderisken i våra aktiviteter.

 

Vecka 46

 

Engelska: Vi har börjat ett nytt tema som handlar om filmen och boken Billy Elliot. Eleverna har börjat kolla på filmen den här veckan och kommer sedan att arbeta med olika uppgifter som handlar om filmen.

Matematik: Vi fortsätter med kapitel 3 geometri. Eleverna arbetar med volym och volymenheter. Prov på kapitel 3 är måndag 30:e november

NO: Vi har börjat med Biologi- Människan. Vi förbereder oss för att titta på celler i mikroskop genom att rita hur mikroskopet ser ut och skriva ut dess delar.

8A Spanska – I veckan 46 har vi jobbat med kapitlet ” Mi vida ” och har börjat att jobba med Projektet Min liv – Del 1 – La vida de… – Del 2 – La 🏠 casa de … De ska göra muntligt redovisning nästa vecka på fredag den 20 november.

8B Spanska har jobbat duktigt med kapitlet Mis amigos och vi har fortfarande en del att arbeta med som hör till temat: bl.a. hur är en bra kompis? (adjektiv) och mer om verben ser och estar🌷

NO:

Eleverna arbetar med biologi fram till jul.

Svenska:

8A har arbetat med krönikans genre och kommer att fortsätta med det, vi ska även påbörja att skriva en krönika tillsammans.

Spanska 8A:

Vi jobbar med kapitel ” Mi vida” ( Mitt liv ) tema Mi semana – Min vecka . Här arbetar vi med bland annat med veckodagar, klockan , ordningstal , fritidssysselsättning och lite om Bolivia . De kommer att få information om muntlig redovisning del 1- La casa de… del 2 – La vida de …

Idrott och hälsa:

Vi kommer inte att kunna simma närmsta tiden pga de striktare restriktionerna. Vi får ha tålamod och se hur pandemin utvecklar sig. Även dusch och omklädnad ska ske hemma, vilket gör att vi rekommenderar mjuka rörliga kläder de dagar du har idrott på schemat. Ta dock med inneskor/halkstrumpor om du inte vill vara barfota.

Träningsdagboken har vi avslutat i veckan och ska vara inlämnad senast torsdag. Uppgiften ligger på Teams. Bedömningar kring alla områden vi arbetat med hittar du på IST. Efter det kommer arbetsområde Lekar och Redskap inomhus. Här är planeringen för det området: