Info från kommunens grymma fältarbetare🍀

Fältarbetarna i Sigtuna kommun
Vi fältarbetare arbetar med att i ett tidigt stadie upptäcka samt förebygga att du som ungdom far illa, och för att skapa trygghet. Det innebär att vi arbetar uppsökande, främjande, förebyggande och relationsskapande. Vårt huvuduppdrag är att arbeta med dig som ungdom, utifrån dina behov och förutsättningar. Kontakten med oss bygger på frivillighet, förtroende och respekt.

Fältgruppen består av fyra stycken fältarbetare som är anställda under kultur-och fritidsförvaltningen. Vi arbetar med ungdomar som är mellan 11 till 19 år, som bor i kommunen.

Våra arbetstider är varierande dag- och kvällstid, både vardagar och helger. Då rör vi oss framförallt i de miljöer där ungdomarna befinner sig, exempelvis på skolorna, fritidsgårdar eller i utomhusmiljöer.
När vi är i skolorna så är det främst för att skapa goda relationer till och för att skapa trygghet för kommunens ungdomar. Utöver detta så besöker vi klasser för att presentera oss och har olika teman.
På kvällar och helger arbetar vi mera uppsökande och finns där ungdomarna befinner sig. Det kan vara t.ex. på fritidsgårdar och i olika utemiljöer. Detta för att finnas som hjälp för ungdomar men även för att se vilka generella behov det finns för att förbättra ungdomars situation i kommunen.

Samverkan
Samverkan är en viktig del av vårt arbete.
Utifrån individens behov av stöd kan vi slussa vidare ungdomen till andra aktörer som vi samarbetar med. Om ungdomen önskar kan vi finnas med som stöd så länge ungdomen vill. Vi samarbetar bland annat med skolan, fritidsgårdarna, väktare, ungdomsmottagningen, socialtjänsten, polisen, föräldrar och andra viktiga aktörer.

Kontaktuppgifter:
Telefon: 070-429 08 79

Mail: faltarbetarna@sigtuna.se

Facebook: @faltarnaSigtuna

Instagram: @faltarnasigtuna

Snapchat: faltarnasigtuna

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *