Idrott

 

Idrott och hälsa 

En gång i veckan kommer eleverna att ha ett powerpass på schemat. Passet ligger som första lektion och är 20 minuter långt. Ni behöver inte byta om till detta pass. Syftet med passet är att jobba upp pulsen inför skoldagen. Det finns forskning som visar att fysisk aktivitet på morgonen bidrar till bättre kunskapsinlärning. 9B hade detta på prov på schemat under vårterminen och detta gäller nu för alla klasser på högstadiet.  

8A 

Idrott och hälsa 

Tisdag: Genomgång av ämnet samt tipspromenad 

Onsdag: Parbrännboll på ängen se instruktionsfilmen inför detta pass 

 https://youtu.be/LT-aYVmyDaw 

Fredag: Powerpass med Daniel och Christian, samling 8.10 på fotbollsplanen på skolgården 

8B 

Idrott och hälsa 

Tisdag: Genomgång av ämnet samt tipspromenad 

Torsdag: Powerpass med Åsa och Jessica, samling 8.10 på fotbollsplanen på skolgården 

Fredag: Parbrännboll på ängen se instruktionsfilmen inför detta pass https://youtu.be/LT-aYVmyDaw 

Information från skolsköterska

Skolsköterska Moa var och hälsade på klasserna i åk 8 denna vecka. Eleverna fick hem ett vaccinationsmedgivande som BÅDA vårdnadshavare ska skriva under (gäller ej vid enskild vårdnad) och ska lämnas in så fort som möjligt. Det gäller förnyelsedos av vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Tid för vaccination kommer att meddelas senare.

Vid frågor går det bra att kontakta skolsköterska Moa på

tel 08-591 26 575, 070-0 85 15 19 e-post moa.fryk@sigtuna.se