Ämneskollen

 

Svenska med Emma:

SJÄTTE MOMENTET I SVENSKUNDERVISNINGEN

Vi människor har ett stort behov av att ordna saker i system, strukturera och sätta ord på saker och ting. Det gör vi för att lättare förstå hur allting hänger ihop. I skolan lär du dig flera struktursystem. Grammatik är ett av dem. Grammatik är de regler vi använder för att veta hur vi ska använda orden i språket på rätt sätt. Man kan säga att grammatiken är ett språk om språket. Om du kan grammatikspråket kan du göra och förstå en massa olika saker. Således ska ni nu studera detta sjätte moment: Sjuornas grammatiksskola! Detta börjar vi med nästa vecka

I kursplanens syftesformulering för ämnet svenska går det att finna följande formuleringar:

”Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära”

”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.”

Vi kommer att utgå från Bron och några föreläsningar som jag håller under lektionstid. Dessa föreläsningar kommer jag även läsa in så ni har möjlighet att titta på dessa igen. Det är viktigt att ni tar med er Bron och anteckningsboken till varje lektionstillfälle.

Schemat för detta arbetsmoment är följande:

Vecka 18

•Introduktion av moment 5

•Läsa om grammatik och språkriktighet

•Få kunskap om ordklasserna: substantiv, adjektiv och verb

•Arbeta i arbetshäftet Ordklasser

 

Vecka 19

•Få kunskap om ordklasserna: pronomen, adverb, interjektioner, räkneord, prepositioner och konjunktioner

•Arbeta i arbetshäftet Ordklasser

•Introduktion av satslära

•Lämna in arbetshäftet på fredag

 

Vecka 20

•Läsa om satslära

•Få kunskap om satslösning

•Läsa om språkriktighet.

•Arbeta i arbetshäftes Satslära

 

Vecka 21

•Förberedelse för lektion

•Lämna in arbetshäftet på fredag

•Examination – Hålla lektion

 

Vecka 22

•Examination – Hålla lektion

 

Vecka 23

•Uppsamlingstillfälle

•Film

 

Jag ser fram mot vårt gemensamma arbete under detta sjätte moment!

Mvh Emma

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *