Simning 7A

Fredagen den 27/9 är det dags för terminens första simlektion.

Plats: Sigtuna Fritidscenter

Tid för tjejerna: 9.30-10.20

Tid för killarna: 10.30- 11.10

För tjejerna gäller följande

Samling i skolan kl 8.10 för att sedan 8.30 vandra tillsammans med Nawid till ölsta och ta bussen därifrån till simhallen. Nawid åker sedan tillbaks med tjejerna efter simningen. 

För killarna gäller följande: 

Ta buss 570 från Ölsta till Harberget Kl.09.46  (bussen tar ca 10 minuter).
Sedan går ni mot Sigtuna Hällsboskolan. Gå upp för backen och följ skyltningen mot Sigtuna fritidscenter.

Påväg hem MÅSTE eleverna hinna med bussen 11.46 för att hinna tillbaka och äta i  matsalen. Bussen hem går ifrån Harberget och eleverna hoppar av i Ölsta. 

Eleverna har vanliga lektioner fram till simningen och tjejerna äter vanlig tid, killarna något senare än vanligt.

/Idrottslärarna

7B SIMNING V. 39

Fredagen den 27/9 är det dags för terminens första simlektion.

Plats: Sigtuna Fritidscenter

Tid för tjejerna: 12:00-12:50

Tid för killarna: 13:00-13:50

Elever som har busskort tar sig dit på egen hand. För de elever som inte har busskort så ser vi till att någon vuxen från skolan åker med.

För tjejerna gäller följande

Ta buss 570 från Ölsta till Harberget Kl. 11:16. (bussen tar ca 10 minuter).Sedan
går ni mot Sigtuna Hällsboskolan. 

Ombytta och klara 12:00

Bussen hem åker 13:40 från Harberget

För killarna gäller följande: 

Ta buss 570 från Ölsta till Harberget Kl. 12:17  (bussen tar ca 10 minuter).
Sedan går ni mot Sigtuna Hällsboskolan.  

Ombytta och klara 13:00

Bussen hem åker 14:42 från Harberget

Eleverna har vanliga lektioner fram till simningen och äter tidigare än vanligt den dagen.
Efter simningen slutar eleverna.

/Idrottslärarna

Ämnes kollen

Ämneskollen kommer att innehålla viktig information ifrån lärarna i åk 7.

SPANSKA

Elevernas kursmaterial hittar du på www.johndroguett.org. Längst ner på den sidan hittar du texten ‘PLANERING’ (längst ner till höger på dator). Klicka på den länken för att komma till planeringen för respektive klass. Planeringen är ännu inte helt klar för hela läsåret, men mitt mål är att ha en årsplanering för samtliga lektioner i spanska klar till nästa vecka. Gå gärna in på planeringssidan kontinuerligt för att se vad ditt/era barn arbetar med för tillfället och vad vi ska arbeta med på lektionerna framöver. Planeringssidan uppdateras dagligen då eleverna tillsammans med mig reviderar den löpande. Eleverna är aktivt med i den processen, dels för elevinflytandets skull samt för deras motivations skull. Forskningen visar entydigt att inflytande ger högre grad av engagemang och motivation. Dessutom är elevinflytande ett viktigt inslag i undervisningen enligt läroplanen.

Alla elever arbetar i olika takt och det som står på planeringen är “normaltakt”. Vill man arbeta snabbare, går det naturligtvis bra och t.o.m. önskvärt. Om en elev inte hinner med “normaltakt” tar jag och berörd elev fram en specialplan som sedan kommuniceras till berörd/berörda vårdnadshavare.

Vill man kontakta mig, är det enklast att gå in på www.johndroguett.org och under ‘KONTAKT’ skriva ett mail direkt till mig (längst ner på till vänster på dator). Mitt mål är att så många elever som möjligt når godkänt betyg senast i slutet av november månad på höstterminen och i slutet av april på vårterminen. Detta för att de ska ha tillräcklig tid för att kunna repetera det de lärt sig den sista månaden i varje termin och på så sätt kunna nå de högre betygen i större utsträckning. De flesta eleverna som jag undervisar brukar vanligtvis nå godkänt en månad innan betygssättning och med er hjälp som vårdnadshavare blir den resan enklare för både eleven och för mig som lärare.

 

SVENSKA

Denna vecka har eleverna skrivit på sina faktatexter om sina förebilder. Den 6 september ska eleverna lämnat in faktatexterna för att få individuell respons från mig. Under vecka 37 kommer samtliga elever sedermera få tillbaka min respons för att sedan bearbeta sina faktatexter för att slutligenlämna in den färdiga faktatexten på fredag 13 september.Syftet med detta är för att samtliga elever ska få möjlighet att utveckla sitt skrivande och genom bearbetning bli mer medveten om vad hen behöver arbeta vidare med.

Inom detta moment ska sedan eleverna skapa en varsin digital presentation om den valda förebilden. Introduktion för detta kommer att ges under vecka 37 och under vecka 38 kommer eleverna få redovisa den digitala presentationen enskilt. Därefter är detta moment avslutat. Låt gärna eleverna få visa sin digitala presentation.

Från och med denna vecka har samtliga elever fått tillgång till sina Ipads. Utöver min undervisning på skoltid har jag även en flik för ämnet svenska i bloggen, där jag kommer att uppdatera och informera eleverna. På så sätt är det möjligt för er hemma att följa med i svenskundervisningen.

Jag önskar en öppen dialog mellan hem och skola, för att vi på bästa sätt ska hjälpa eleverna i ämnet svenska. Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att mejla mig.

Tider för utvecklingssamtal (7A)

Detta inlägg är inriktat till alla föräldrar i 7A!🍀

Här kommer tiderna för utvecklingssamtal, det kommer att vara först till kvarn. Ni Mailar till Natalie eller May beroende på vem ditt barn har som mentor, för att boka den tid ni vill ha.

Samtalen kommer att vara 30 minuter långa och är framförallt till för att ert barn ska kunna sätta upp mål för sin skolgång.

Maila till :

May.toutounji@edu.sigtuna.se

Natalie.radstrom@edu.sigtuna.se

Blanketter och studiestöd

Hej alla föräldrar! Hoppas att ni alla har haft en härlig helg🦋

Vi lärare vill påminna er om alla blanketter som måste in, vi har delat ut de blanketter som måste kompletteras eller fyllas i. Fråga gärna ert barn om det kanske finns några blanketter i väskan💼

Blanketter:

• Regler på skolan

• IPad kontrakt

• Publicering av bilder och filmer på eleven

• Hälsoblankett

• Modersmål

Imorgon så drar även studiestöd igång. Vi kommer att hålla till i ”studion”, klassrummet som ligger i hörnet på nedervåningen och tiden för det är 15.00-16.00. Välkomna.

Studiestöd kommer att vara alla tisdagar och torsdagar framöver kl. 15-16.