PRAO tisdag eller onsdag 

Vi testade PRAO redan förra våren och utvärderingen visar att eleverna var nöjda med dagen och det är ju så att…
”Redan under de första åren i grundskolan kan skolan bygga upp kontakter med arbetslivet så att de yngsta elevernas nyfikenhet kring arbete och yrken tas tillvara i undervisningen. I takt med elevens utveckling kan nya arbetslivserfarenheter bearbetas och berika eleven med realistiska föreställningar om arbetslivet. Genom praktisk arbetslivsorientering kan eleven få viktiga kunskaper om och erfarenheter av vad det innebär att vara en del av arbetslivet. Sådana erfarenheter och kunskaper utgör en viktig grund för den valkompetens som eleven behöver utveckla”.
För den vuxne som tar emot elev är det viktigt att tänka på följande:

  • Eleven ska inte utföra arbete utan vara med för att observera och se hur arbetet går till.
  • Vi respekterar elevens skoltider, vilket är max 7 timmar och raster behöver de få under arbetsdagen. Eleven behöver även få äta lunch vid lämplig tid. Skolan erbjuder lunch i skolmatsalen även under PRAO-dagen.
  • Vi behöver få namn och telefonnummer till ansvarig på arbetsplatsen. Om ni inte redan anmält det på länken eller om en förändring har skett, var vänlig och maila respektive klasslärare! Det är viktigt att vi kan komma i kontakt med ansvarig vuxen om det skulle behövas.
  • Är eleven sjuk PRAO-dagen ringer ni och sjukanmäler som vanligt till skolan.
  • Skolan är ansvarig för eleverna underdagen och säkerheten på arbetsplatsen är viktig. Skolans försäkring gäller under dagen.
  • Eleverna har fått frågor som de ska besvara (och sedan redovisa när de är åter i skolan). Vi hoppas att ni har möjlighet att ta en stund att svara på deras frågor och kanske låta dem ta en bild. Frågorna finns på Showbie under fliken: elevledda utvecklingssamtal.

Med förhoppning om en trevlig och givande dag!

Hälsningar personalen i arbetslag 4-6

Veckobrev v. 4

Hej,

En väldigt annorlunda star på terminen känns det som. Många sjuka och konstiga dagar. Men nu hoppas vi på att  vi alla håller oss friska och krya terminen ut 😉

Idag har vi fortsatt med att förberedda samtalen, vi har arbetat klart med matteboken (4a) Hurra!🎈 , tittat på grammatikbolaget och skapat memory med särskrivna ord och avslutat med en massagestund!

Nästa vecka kommer se annorlunda ut. Viktigt att eleverna förbereds både här på skolan, men också på morgonen hemma så de vet vad som händer under dagen. All praktisk undervisning kommer att utebli, dvs. ingen slöjd, musik eller idrott denna vecka. Vi kommer sluta kl. 13.30 på tisdag och onsdag. Den nya läxan för veckan kommer redan på måndag.

Vecka 5

Måndag:

Tisdag: Samtalsdag/PRAO, Studiestöd 14.00-15.00

Onsdag: Samtalsdag/PRAO, Ingen idrott

Torsdag: Ingen idrott, studiestöd 14.00-15.00

Fredag: Eleverna kommer sluta 13.40 och få i hemuppdrag att se på lilla aktuellt.

Nyhetsbevakare denna vecka: Victoria, Inez, Elsa, Dijana och Emilia

Om något är oklart för nästa vecka är det viktigt att ni kontaktar oss! Annars önskar vi er en trevlig helg!

Kramar från Noopur och Camilla

Återkoppling

Hej!
Preliminära provresultat har kommit på matproverna och visar ingen avvikelse.
Slutgiltiga besked väntas på fredag.
Gällande vattenprover väntas svar på tisdag 31/1. Fram tills dess får vi dricksvatten på flaska som en säkerhetsåtgärd.

Då smittan fortfarande finns kvar så är det mest sannolika elak vinterkräksjuka. Så fortsätt med noggrann handhygien och ett lugnt tillfrisknande hemma för er som fortfarande är sjuka.

Med vänlig hälsning
Cecilia o personalen på Höjden

Inför PRAO och samtalsdagar!

Hej och välkomna tillbaka imorgon! =)

Nu när vi tittat på enkäten för PRAO så märker vi att det är många som inte har fyllt i den. För att vi ska kunna planera dagarna på bästa sätt behöver vi er hjälp med att fylla i om ert barn har en PRAO-plats och om det finns möjlighet att ta emot fler barn på arbetsplatsen.

Vi  ber er att fylla i enkäten snarast (ni som ej fyllt i) så vi kan planera, senast torsdag fm. Det är tisdag och onsdag nästa vecka det gäller.

Tack snälla!

Ny viktig information!!

Viktig information till vårdnadshavare om smitta på Steningehöjdens skola

Igår fattade rektor tillsammans med förvaltningsledningen beslut om att stänga skolan för all verksamhet under måndagen. Detta sedan ett stort antal elever och personal hastigt insjuknat med kräkningar och magproblem, något som har fortsatt under helgen. Idag har förvaltningsledningen träffat företrädare för Miljö- och hälsokontoret och Matenheten för att diskutera hur verksamheten kommer att kunna återupptas.

Vid mötet beslutades att låta verksamheten vara stängd ytterligare en dag. Detta för att en omfattande städning skall göras av hela fastigheten under dagen och att provtagning av kök och livsmedel ska kunna genomföras och att vi hinner invänta provsvar. Därmed öppnar skolan som vanligt på onsdag morgon.

Förvaltningen har kontakt med smittskydd Stockholm och vi gör allt för att säkerställa att det inte finns fortsatt risk för smitta. Vi förstår att detta upplevs som besvärligt för er föräldrar, men vi vädjar till er att ha tålamod med våra åtgärder.

Med vänlig hälsning

Cecilia Meijer                           Johan Adler                            Birgitta Asplund
Rektor                                   Verksamhetschef                       Barn- och elevhälsochef

Viktig information till alla!

Information till elever och föräldrar på Steningehöjdens skola

Vi har fått kännedom att fler har insjuknat även under fredagen.

Måndag 23 januari kommer vi därför att hålla hela verksamheten stängd. 

Detta för att vår städfirma ska utföra en grundlig städning av hela skolan ytterligare en gång, detta utifrån att Folkhälsomyndigheten anser att det är en av de viktigaste sakerna för att få stopp på smittspridning.

Miljö och hälsoenheten kommer också under måndagen att utföra kontroll och provtagningar av köket på skolan.

Vi tror också att måndagen ger oss ytterligare en dag så att alla elever och personal tillfrisknar fullt ut.

På tisdag är verksamheten i gång igen enligt schema.

Vi påminner också om 48h regeln utifrån sista kräkning. Av största vikt att alla respekterar det.

Steningehöjden 22/1-17

Cecilia Meijer Rektor

Johan Adler Verksamhetschef Grundskola

Veckobrev v. 3

Oj vilken vecka!

Många sjuka – både elever och vuxna. Idag var vi ca 60 elever på skolan och hade därför en lite annorlunda dag. Filmvisning i matsalen och gemensam lunchrast. För att minimera smittrisk har vi varit ute större delen av dagen och valt att skicka hem eleverna på mellanstadiet ca. 1h tidigare. Nu städar vi av alla ytor en gång till och hoppas vi ses friska och pigga allihopa på måndag!

I veckan har fingerfemma varit i fokus under matematiken, sammansatta ord i svenskan och Martin Luther King Jr i engelskan. Vi har också börjat på en ny högläsningsbok.


Vi vill påminna om att Ipaden måste laddas hemma varje kväll så att den orkar en hel skoldag. Det är fortfarande många elever som glömmer det här och nu har vi inte laddare på skolan.

Vill också påminna om PRAO vecka 5. Det är viktigt att ni meddelar när en praoplats är ordnad. Det gör ni här.

Vi önskar er alla en trevlig och frisk helg! Kramar från Noopur och Camilla

Vecka 4

Måndag:

Tisdag: Studiestöd 14.00-15.00

Onsdag: Idrott

Torsdag:Idrott, Studiestöd 14.00-15.00

Fredag:

Viktig information!

Hej!

Vi har tyvärr drabbats hårt av kräksjuka och har ett stort antal sjukanmälda i dag torsdag i många klasser. Även flera i personalen har drabbats.

Nu måste vi vara väldigt noggranna med 48h regeln! Det är jätteviktigt att eleverna är hemma 48 timmar efter senaste kräkning så att vi får stopp på detta.

Kolla av hur ditt barn mår lite extra på morgonen några dagar framåt och om ni har fått smittan så ha extra uppsikt på syskon.

Vi hoppas att helgen kan hjälpa oss att få stopp på detta!

Läs gärna det vi tidigare skrev om vinterkräksjuka:

Månadsinfo på Höjden

/ Hälsningar från Höjden