Svenska och svenska som andraspråk

Eleverna i 8B har under den här veckan påbörjat arbetet med berättande texter. Under det här arbetsmomentet kommer eleverna att läsa, analysera, diskutera och skriva berättelser. Eleverna kommer sedan att få läsa upp sina berättelser för varandra.

Eng

Vi har börjat ett nytt projekt som handlar om kända personer i ett engelskt talande land. Den här veckan kommer de att skriva fakta text.

HKK

Under de kommande veckorna arbetar vi med faktatexter kring matkultur.

SO
Arbetar med religion, Buddhismen.

NO 8A

Vi jobbar med att förstå laborationsrapportskrivning för att vara redo att göra klart mikroskopirapporterna när distansundervisningen är över.

​Så istället för att skriva rapporter går vi in på djupet och analyserar varför man skriver labbrapporter och hur man gör det som ett proffs!

Sv/Sva 8A

Har denna vecka arbetat med att skriva brev om deras jullov. Nästa vecka påbörjar vi argumenterande tal som nytt arbetsområde.

Matte

Vi har arbetat med kapitel 2 vilket handlar om Mönster och algebra.

Franska
Vi fortsätter att jobba med läsförståelse text om hemma. Vi tränar olika rummen i huset och parallellt börjar vi träna in prepositioner.

Spanska 8B

Vi repeterar ord och fraser så här i början av terminen. Även läst lite om Colombia, Bolivia och Venezuela. Vi kommer gå igenom frågeord och träna på dessa. Sedan sätter vi igång med kapitel 3 som heter En la ciudad, I staden.

 

Tips om vart du som vårdnadshavare kan hitta mer information kring vilka uppgifter just ditt barn måste göra och när den ska vara klar kan du hitta på deras Teams under Allmänt och sedan Uppgifter. Där kan du som förälder hjälpa ditt barn att ha mer koll på sina uppgifter.

Veckobrev v.2

Det är mycket som sker nu och många hastiga beslut, vi ber om ursäkt men vi går ut med all information så fort vi fått tydliga besked. Här kommer viktig information om kommande veckor, viktigt att ni läser allt!

De två första veckorna fram till 22/1 kommer årskurs 7 och 8 bedriva sin undervisning på distans. Efter det ser det i nuläget ut som att årskurs 7 och 8 kommer vara på skolan varannan vecka med fysisk undervisning medans den andra årskursen får undervisning på distans. Mer information om detta kommer framöver.

Idag kommer det vara en omställningsdag där eleverna kommer till skolan för att få hämta skolmaterial och få information från mentorer angående kommande veckor. För att minska smittrisken kommer klasserna komma olika tider i halvklasser! Grupp 1 och grupp 2 är de halvklasser eleverna redan varit indelade under lektionerna med HKK, NO, slöjd. Halvklasserna träffas i hemklassrummen.

Schemat för dagen :
8A grupp 1 KL 13:50 May
8A grupp 2 KL 14:20 May

8B grupp 1 KL 09:00 Micke
8B grupp 2 KL 09:30 Micke

Alla elever kommer erbjudas matlådor till skollunch om de vill. Denna vecka kommer matlådorna behövas hämtas varje dag då köket inte hinner göra klart matlådor för en hel skolvecka. Maten kommer att tillagas och packas i köket på Arlanda gymnasium. Det kommer att finnas en dagens rätt och ett vegetariskt alternativ att välja på. Om en elev har en allergi som redan är anmäld till köket på klickar de i en ruta i beställningsformuläret och vi ser till så eleven får rätt mat. Det är inte samma mat i matlådorna som på menyn i skolan och det är endast en matlåda eleven får, ingen dryck, bröd eller sallad. Matlådan levereras kall/frusen och värms upp av eleven. Läs informationen nedan angående matlådor. Matlådorna kommer kunna hämtas på måndagen för hela veckan, ej tisdag som det står nedan!

Här anmäler ni om matlådor:
http://e-tjanst.sigtuna.se/EService/EServiceStart.aspx?id=4071058d-2824-4f57-a6ba-1c39fe1ed030

Vecka 50

Spanska 8B har prov imorgon 4 december👍🏼Nästa vecka är det dags för att inhämta kunskaper om några av den spansktalande världens alla häftiga länder. Kanske populäraste låten just nu? Nationalrätt? Antal invånare? Kändis? 😎

Spanska 8A Imorgon fortsätter vi att jobba med verben ser och estar , egenskaper och tillstånd. Nästa veckan ska vi jobba med texten ¿ Cómo es un buen amigo? på onsdag och på fredag med texten ” Venezuela” .

Svenska 8A: Är i slutfasen av sina krönikor och ska också kamratgranska varandras krönikor nästa vecka.

HKK, eleverna har en inlämningsuppgift för att visa sina kunskaper inom Hållbar utveckling. Den ska vara inne absolut senast den 13 december.

 

Till alla vårdnadshavare

 

Förändrade datum för terminerna

 

Julen närmar sig. Även om det för de allra flesta av oss blir en annorlunda jul är vi nog många, som efter en väldigt intensiv höst, ser fram emot att få lite ledigt. Utifrån den pågående pandemin har förskola och fritidshem haft mycket hög frånvaro av personal. Frånvaron har ökat under den senare delen av hösten i samband med den ökade smittspridningen i samhället och arbetsbördan har periodvis varit hög för de lärare, förskollärare och övrig pedagogisk personal som är i tjänst. Förvaltningen har med anledning av detta beslutat att förändra läsårtiderna för grundskolan. Höstterminen förkortas med två dagar och avslutas därför 18 december 2020. Vårterminen förlängs med två dagar och avslutas 11 juni 2021.

 

Avgiftsreducering för förskola och fritids

Vi är alla mycket måna om att skolor och förskolor ska hålla igång sin verksamhet. Det är viktigt för våra barn och elever! Samtidigt behöver vi måna om att vår personal ska orka med att hålla en hög kvalitet i verksamheten också under vad som ser ut att kunna bli en intensiv vår.

Vi vill därför rikta en vädjan till er vårdnadshavare med barn i förskola och fritids. Vi ber er att se över ert behov av omsorg på fritids och i förskolan under december och januari. Framför allt ber vi er att se över behovet av omsorg under jul- och nyårsveckorna och bara nyttja den tid i förskolan eller på fritidshemmet som ni verkligen har ett behov av.  Med denna vädjan hoppas vi kunna minska barnantalet något i våra verksamheter och på så sätt kunna ge så många av våra medarbetare som möjligt ledigt i samband med jul- och nyårshelgerna.

För alla er som har möjlighet att välja att inte nyttja tiden på fritids eller i förskolan under vissa veckor har kommunen beslutat att reducera barnomsorgsavgiften. Reduceringen sker med 25% per hel vecka som barnet inte deltar i verksamheten. Avgiften kommer att reduceras retroaktivt under januari och februari 2021.

Avgiftsreducering gäller för barn som inte deltar i verksamheten helt eller delvis under december 2020 och januari 2021. Avgiftsreduceringen gäller inte för barn som är hemma till följd av sjukdom.

Det är naturligtvis helt valfritt att nyttja erbjudandet om avgiftsreduceringen. De som har behov av omsorg kommer fortsatt kunna nyttja den precis som tidigare. Har du frågor vänd dig till din rektor.

 

Om ni har möjlighet att ändra era vistelsetider under denna period, meddelar ni detta i Tempus så fort som möjligt. Vid frågor kontakta förskolan eller fritids.

 

Vänliga hälsningar,

Barn- och ungdomsförvaltningen

 

 

v 47

Svenska och svenska som andraspråk

Den här veckan har 8B börjat arbeta med ett nytt arbetsområde som omfattar satslära och språkriktighet. Vi har gått igenom satsläran samt repeterat användningen av punkt, stor bokstav och styckeindelning. Under nästa vecka kommer vi att rikta fokus mot språkriktighet.

Spanska 8B fortsätter med kapitlet Mis amigos – mina vänner.
Till nästa vecka ska de ha läst och översatt en kort text där en person beskriver sig själv och kunna svara på några frågor om texten och läsa den högt

🌷Prov 4 december

Spanska 8A Muntlig redovisning Del 1 ” La vida de…” Del 2 “ La casa de…” på fredag den 20 november och nästa vecka ska vi börja kapitlet “ Mis amigos”. Här arbetar vi med böjning av det spanska verbet ser och estar, ord för egenskaper, ord tillstånd och mycket mer.

 

8A Biologiprov 7 dec

8A/B Prov i franska vecka 48 (fredag 27 november):

  • ”Adjektivens böjning: Ett adjektiv är en bestämning till substantiven”
  • ”Substantiv: Bestämd/Obestämd form (maskulinum och femininum i singular)”
  • Glosor kapitel 4 och 5 (finns i franska kanal)
    Bon chance🌺

 

Engelska 8A och 8B

Vi har sett filmen Billy Elliot och arbetar med olika uppgifter som berör filmen. ”Filmen utspelas i norra England under den stora gruvstrejken 1984–85 och skildrar klasskamp och gränsöverskridande i en tid då gamla värderingar och stereotyper börjar ifrågasättas och etablerade manliga traditioner utmanas”. https://www.filminstitutet.se/